Bác sĩ HỒNG THẠCH THẢO

Bác sĩ HỒNG THẠCH THẢO
Chuyên gia Phục hình thẩm mỹ

 • Chuyên sâu:
  • Khám – Tư vấn và lập kế hoạch điều trị
  • Nha khoa tổng quát
  • Phục hình thẩm mỹ
 • Kinh nghiệm: 14 năm
 • Bằng cấp chuyên môn:
  • 2005: Tốt nghiệp ĐH Y Dược TP.HCM
  • 2015: Chứng chỉ Cấy ghép Implant Nha khoa tại BV Răng Hàm Mặt Trung ương
  • 2016: Chứng chỉ Nha khoa thẩm mỹ do ĐH Bordeaux – Pháp và ĐH Y Dược TP.HCM kết hợp đào tạo
  • 2015: Chứng chỉ Implant Nha khoa của Viện đào tạo RHM Trung Ương
  • 2018: Chứng chỉ về Mặt dán sứ veneer (International Center for Dental Education)
  • 2019: Chứng chỉ Nha khoa thẩm mỹ Masters Series tại Malaysia

Những bằng cấp, chứng chỉ của bác sĩ HỒNG THẠCH THẢO:

Chứng chỉ Nha khoa thẩm mỹ Masters Series tại Malaysia
Chứng chỉ về Mặt dán sứ veneer (International Center for Dental Education)
Chứng chỉ Nha khoa thẩm mỹ do ĐH Bordeaux – Pháp và ĐH Y Dược TP.HCM kết hợp đào tạo
Chứng chỉ Implant Nha khoa của Viện đào tạo RHM Trung Ương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *