Bác sĩ NGUYỄN THANH HÀ

Bác sĩ NGUYỄN THANH HÀ
Chuyên gia Phục hình thẩm mỹ – Implant Nha khoa

 • Chuyên sâu:
  • Phục hình thẩm mỹ
  • Phẫu thuật Implant nha khoa và các điều trị hỗ trợ: (Nâng xoang, Ghép xương…)
  • Khám – Tư vấn và lập kế hoạch điều trị
 • Kinh nghiệm: 31 năm
  • 1998 – 2002: Bác sĩ trưởng Nha khoa Ba Tháng Hai
  • 2003 – 2005: Trưởng phòng khám Nha khoa Number 1
  • 2006 – 2011: Sáng lập kiêm Giám đốc – Trưởng phòng khám Nha khoa Bảo Nha
 • Bằng cấp chuyên môn:
  • 1988: Tốt nghiệp Bác sĩ RHM – ĐH Y Dược TP. HCM
  • 2003: Học chuyên sâu phục hình với Dr Sato (Trưởng khoa nha Bệnh viện Kyoto , GS thỉnh giảng Đại học Kyushu)
  • 2008: Chứng chỉ Implant Nha khoa tại ĐH Franfurt, Đức
  • 2010: Chứng chỉ Implant Nha khoa của Viện đào tạo RHM Trung Ương
  • 2018: Chứng nhận chuyên gia lâm sàng Implant nha khoa tại Học viện gIDE và ĐH Loma Linda (Hoa Kỳ)
  • 2019: Chứng chỉ Implant Nha khoa cao cấp của Bệnh viện RHM Trung Ương 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *