Các chứng nhận và bảo hành

Nha khoa Viễn Đông sở hữu riêng đội ngũ bác sĩ và labo riêng, đảm bảo thống nhất quy trình.
Nha khoa đã nhận nhiều chứng nhận và giải thưởng từ những tổ chức uy tín khác nhau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *