Thạc sĩ. Bác sĩ. PHAN HƯNG QUỐC

Thạc sĩ. Bác sĩ. PHAN HƯNG QUỐC
Giám đốc Nha khoa Viễn Đông

 • Chuyên sâu:
  • Khám tư vấn và lên kế hoạch điều trị nha khoa thẩm mỹ và phục hồi
  • Chỉnh hình răng mặt
  • Chỉnh hình răng kết hợp phẫu thuật
 • Kinh nghiệm: 26 năm, làm việc tại trường Đại học Y Dược TP. HCM trước khi thành lập và làm điều trị tại Nha khoa Viễn Đông
 • Bằng cấp chuyên môn:
  • 1993: Tốt nghiệp Bác sĩ RHM – ĐH Y Dược TP.HCM
  • 2018: Thạc sĩ Chỉnh hình Răng Mặt tại CHLB Đức
  • 1999 – 2000: Tu nghiệp Chỉnh hình răng mặt và Khớp TMJ tại Hoa Kỳ
  • 2016: Bằng chuyên khoa Chỉnh nha chuyên nghiệp POS (2 năm)
  • 2013: Bằng Chuyên khoa I – Nha khoa Tổng quát
  • 2018: Tu nghiệp Nha khoa phục hồi thẩm mỹ tại Singapore
  • 2013: Chứng chỉ Phẫu thuật Implant tại Viện Implant Dentium, Hàn Quốc
  • 2010: Chứng chỉ tham dự đào tạo liên tục Implant và các kỹ thuật hỗ trợ tại ĐH Loma Lida (Hoa Kỳ)
  • 2017: Chứng chỉ tham dự về Laser Nha Khoa của Viện Laser lâm sàng thế giới
  • Các chứng chỉ chuyên sâu khác được đào tại tại Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Hoa Kỳ
 • Thành viên:
  • Hiệp hội nha khoa Hoa kỳ AAO
  • Liên đoàn Chỉnh nha Thế Giới WFO

Những bằng cấp & chứng chỉ của Ths. Bs. PHAN HƯNG QUỐC:

Thạc sĩ Chỉnh hình Răng Mặt tại CHLB Đức
Bằng chuyên khoa Chỉnh nha chuyên nghiệp POS
(2 năm)
Tu nghiệp Nha khoa phục hồi thẩm mỹ tại Singapore
Chứng chỉ Implant Nha khoa – Viện đào tạo RHM TW
Bằng Chuyên khoa I – Nha khoa Tổng quát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *