Phục hình nâng đỡ trên implant

Phục hình nâng đỡ trên implant là gì?

Phục hình nâng đỡ trên implant là phương pháp thay thế răng đã mất bằng cách tạo “trụ chân giả” bằng titan, được cấy ghép vào xương hàm, nâng đỡ cho một mão, cầu răng hay một hàm giả tháo lắp.