chăm sóc tận tình

ĐỘI NGŨ BÁC SĨ

Bs. TRƯƠNG THỊ MỸ HẰNG 

Chuyên sâu: Nha khoa tổng quát, Chỉnh nha

 

Bằng cấp chuyên môn: 

  • Tốt nghiệp ĐH Y Dược, chuyên ngành Răng Hàm Mặt

Các bác sĩ khác