chăm sóc tận tình

ĐỘI NGŨ BÁC SĨ

Bs. LÊ ANH TRÍ

Tốt nghiệp: Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt tại Đại học Y Dược TP. HCM (2014-2020)
Phạm vi điều trị:
Nha khoa tổng quát
Nha khoa kỹ thuật số

Các bác sĩ khác