chăm sóc tận tình

ĐỘI NGŨ BÁC SĨ

Bs. PHẠM THỊ HOÀNG TRANG

Chuyên sâu: Phục hình thẩm mỹ

 

Bằng cấp chuyên môn: 

  • Tốt nghiệp ĐH Y Dược, chuyên ngành Răng Hàm Mặt

 

Các bác sĩ khác