chăm sóc tận tình

ĐỘI NGŨ BÁC SĨ

Bs. HỒNG THẠCH THẢO

Chuyên sâu:
Khám – Tư vấn và lập kế hoạch điều trị
Nha khoa tổng quát
Phục hình thẩm mỹ

Kinh nghiệm: 14 năm


Bằng cấp chuyên môn:
2005: Tốt nghiệp ĐH Y Dược TP.HCM
2015: Chứng chỉ Cấy ghép Implant Nha khoa tại BV Răng Hàm Mặt Trung ương
2016: Chứng chỉ Nha khoa thẩm mỹ do ĐH Bordeaux – Pháp và ĐH Y Dược TP.HCM kết hợp đào tạo
2015: Chứng chỉ Implant Nha khoa của Viện đào tạo RHM Trung Ương
2018: Chứng chỉ về Mặt dán sứ veneer (International Center for Dental Education)
2019: Chứng chỉ Nha khoa thẩm mỹ Masters Series tại Malaysia

Các bác sĩ khác